Предучилищна група

От началото на учебната 2019-2020 година, Веселина Везьова е преподавател в предучилищната група. Веселина има шест годишен стаж в американска детска градина. Работи с деца от 0 до 6-годишна възраст.

Драматизация „Дядовата ръкавичка“ в изпълнение на децата от предучилищната група с ръководител г-жа Везьова, м.декември 2019 г
Изучаване на българската азбука в стаята на предучилищната група

Теменужка Григорова е специалист с предучилищна педагогика и дългогодишен опит като преподавател и директор на детска градина. Тя обучава деца на възраст от 5 до 7 години в предучилищната група.

Г-жа Григорова посреща нови ученици в началото на учебната година

Учебната програма в предучилищната група е съобразена с българските образователни стандарти за обучение и подготовка на деца в предучилищна възраст. Програмата обхваща шест области:

  • Лично, социално и емоционално развитие
  • Комуникация, език и грамотност
  • Формиране на ранни математически представи
  • Запознаване с околната среда
  • Физическо развитие
  • Творческо развитие

В учебния план на предучилищната група са включени и различни допълнителни занимания по изобразително и приложни изкуства, музика, куклен театър, народни танци, както и часове, в които децата развиват добродетелите на характера си.

В предучилищната група децата разказват любими български приказки