Народни танци

Концерт в края на празничния ден, посветен на България – м.февруари 2020 г.
м. януари 2019 г. – първите репетиции с новите фланелки на група “Загора”
Коледно тържество – м.декември 2019 г.
Народната певица Стойка Нейчева с най-малките учадтници в групата за народни танци – м.октомври 2019 г.
Представителен състав на групата за народни танци към “Ново българско училище в Нейпървил” с ръководител Ивайло Торосян – хореограф и танцьор
Теменужка Григорова е хореограф на учениците от предучилищна група и детската градина
Пресъздаване на сурвакарски и кукерски традиции
Ивайло Торосян връчва почетна грамота и статуетка за участието на “Ново българско училище в Нейпървил” в Шести фолклорен фестивал “Верея”

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ

 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Изучаването на българска хореография в училищата е условие за съхраняване на народната традиция, фолклор и принадлежност. Учениците трябва да придобият основна представа за българските хора, обичаи, свързани с танцуване и детски игри. Обучението по хореография в първи клас изгражда танцовата и музикалната култура и създава условия за разгръщане на личностните заложби и интереси. На основата на присъщата за началната училищна възраст тенденция за спонтанна изява се формира положителна нагласа към танцовото изкуство и се работи целенасочено за постигане на изправена стойка и умения за изразяване чрез творчество. Изучаването на български народни танци в първи клас създава условия за начално развитие на танцовите способности като съществен фактор за пълноценно общуване с танца и успешно реализиране на танцовите форми. В хода на учебно-творческия процес се развиват умения за колективна работа и съобразяване с мнението на другите. Занятията по хореография допринасят за формирането на характера на учениците, възпитават ги в упоритост, търпение, дисциплина, чувство за отговорност и умение да преодоляват трудностите. Цел на програмата е развитието на личността на ученика чрез овладяване на хореографското изкуство, с което се постигат възпитаване и развитие на художествения вкус на учащите. В образователния процес по хореография в първи клас се създават условия за начално формиране и развитие на танцувални качества и артистичност като съществен фактор за пълноценно общуване с танца и музиката и успешно реализиране на танцова дейност. Посочените в учебната програма теми за нови знания не бива да се обвързват с реда и последователността на урочната единица, а да бъдат въвеждани във всеки от часовете чрез подходящ художествено-танцов материал.

Участие във пролетния фолклорен фестивал на етническите училища от района на Чикаго, организиран от Турско- Американската асоциация
Участници във фестивал “Верея” 2017 г.